Naše služby


Dopravní stavby

Zaměřujeme se především na dopravní stavby - opravy a rekonstrukce komunikací, křižovatky, zklidnění komunikací, úpravu veřejných prostranství, parkovací plochy, chodníky, cyklostezky a pod.
Našimi zákazníky jsou především obce v regionu a soukromí investoři.

Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace:
- Studie (ST)
- Investiční záměr (IZ)
- Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
- Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
- Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
- Realizační dokumentace stavby (RDS)
- Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

V rámci koordinace celého projektu řešíme s našimi partnery:
- zaměření terénu pro účely projektu
- přeložky inženýrských sítí
- návrhy odvodnění ploch
- výsadby zeleně
- návrh veřejného osvětlení a pod.

Provádíme také inženýrskou činnost:
- projektovou dokumentaci projednáme s orgány státní správy, v zastupitelstvu či radě obce
- vyřídíme územní rozhodnutí či stavební povolení
- zajistíme potřebné smlouvy s majiteli dotčených pozemků, vynětí ze ZPF a pod.


Rodinné domy

V oblasti projektové přípravy rodinných domů se zaměřujeme především na dřevostavby v nízkoenergetickém a pasivním standardu. Zde využíváme především svých vlastních zkušeností, které jsme získali při návrhu a výstavbě našeho domu, kdy jsme si spoustu věcí osahali na stavbě a poté ověřili v reálném provozu. Prošli jsme si také procesem získání dotací z programu zelená úsporám a s výborným výsledkem jsme také obstáli v blower-door testu.

V oblasti návrhu rodinných domů spolupracujeme s našimi partnery z oboru tepelné techniky, požárního řešení, zdravotechniky atd. Jsme schopni zajistit územní rozhodnutí či územní souhlas a stavební povolení či ohlášení stavby, včetně potřebné inženýrské činnosti a projednání s orgány státní správy. Pro dřevostavby také zpracováváme podrobnou realizační a výrobní dokumentaci včetně kompletního rozkreslení nosné konstrukce včetně jejího statického posouzení.

   

© kamaro, XHTML 1.1, CSS 2.1, vygenerováno za 0.01 s